जिल्ला समन्वय समितिका नव–निर्वाचित पदाधिकारीहरुद्वारा सपथ ग्रहण तथा पदबहाली

जिल्ला समन्वय समितिका नव–निर्वाचित पदाधिकारीहरुद्वारा सपथ ग्रहण तथा पदबहाली