घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
अकोलवा २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
अजगैवी २०७२ (बैशाख) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
२०७२ (आश्विन) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 डाउनलोड
Skip to toolbar